งานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557

         มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557" ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล (สยามซิตี้) กรุงเทพฯ